DİREKSİYON SINAVI

Direksiyon Sınavı Değerlendirme Formuna İlişkin Açıklamalar :

1 – Kurum müdürlüğünce hazırlanmış ve onaylanmış müsvedde mahiyetindeki direksiyon imtihani değerlendirme formları komisyon üyelerine dağıtılacaktır.

Komisyondaki her üye,bu formlar üzerinde ayrı ayrı değerlendirme yapacak ve değerlendirme yapmış olduğu formu imzalayacaktır.

2 – Değerlendirmeler tükenmez veya dolma kalemle yapılacaktır.

3 – Takdir edilen puan daire içine alınacak ve karşısı paraf edilecektir.

4 – Komisyon üyeleri tarafından takdir edilen kötü puan toplamlarının aritmetik ortalaması alınarak (0.5 ve üzerindeki puanlar tamanlanarak) matbu forma işlenecektir.

Matbuu formdaki sonuç kursiyerin başarısı veya başarısızlığını belirtecektir.

5 – Her kursiyere ait müsvedde ve matbu formlar bir araya getirilerek birlikte muhafaza edilecektir.

6 – Hataların değerlendirilmesi,aracın sürülmesi esnasında,hizalarında yazılı kötü notların işaretlenmesi suretiyle yapılacaktır.

7 – Kötü notların toplamı 30’u aşanlar imtihanda başarı göstermemiş sayılırlar.

8 – İmtihan esnasında,adaya müdahale edilmeyecek,hareketlerinde serbest bırakılacak,formdaki hususlar dışında hareket yapılması istenmeyecek ve hayali sorular sorulmayacaktır.

9 – Dönüş,şerit değiştirme gibi hallerde kaidelere uyabilmesi için yapacağı hareket adaya önceden söylenecektir.

10 – C sınıfı (Kamyon) sertifikası imtihanlarında:

İmtihan aracının,tek şoför mahalli olması halinde komisyon üyelerinin tamamı araçta bulunamayacağından,imtihan iki turda yapılacaktır.

a) Her iki turda da adayın yanında Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi bulunacaktır.
b) Birinci turda bulunan komisyon üyeleri,ikinci turda bulunmayacaktır.
c) Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi yalnız bir kere değerlendirme yapacaktır.
d) İmtihanla ilgili işlemler yukarıda belirtilen esaslara göre yürütülecektir.